Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Rád bych se zeptal, je-li možné, že Vám exekutor provede exekuční příkaz na Váš nemovitý majetek, aniž by Vás o tomto informoval, aniž by Vám poslal jakýkoli exekuční příkaz, resp. aniž byste byli informováni o jakémkoli rozhodnutí soudu o provedení exekuce. Navíc se jedná o případ, který je v současné době v odvolacím jednání u soudu.

Jak postupovat? Je vůbec legální, že se toto může bez Vašeho vědomí stát? Jak to, že Vám není dána možnost k vyřešení situace? Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Musí být doručeno usnesení soudu o nařízení exekuce a pověření exekutora - a to povinnému do vlastních rukou.
Takže postup exekutora podle informací z dotazu nelze považovat za správný.
Obraťte se na exekutora, a upozorněte ho, že postup není v souladu se zákonem. Navíc rozhodnutí, které není v právní moci, nelze exekučně vymáhat. Následně se můžete obrátit na exekutorskou komoru s podnětem na vadný postup exekutora.
Pokud Vám jednáním exekutora vznikne škoda, tak můžete podat žalobu na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., který v § 4 exekutorskou činnost považuje za úřední postup.