Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dne 18.7.2011 jsem obdržela exekuci na částku 816 Kč za dlužné pojistné a 833 Kč, penále + výdaje neznámým právníkům 2550 Kč za vykonané služby, celkem tedy 3899,-Kč. Dlužná částka se vztahuje k pojistnému období u Hornické pojišťovny (dnes již neexistující) od 11.12.1994 do 26.11.1995, kdy pojistné za mě měl odvádět můj zaměstnavatel a zřejmě tak nečinil.

Dluh odkoupila další právnická osoba, která mě o odkoupení dluhu neinformovala a nekontaktovala. Celá věc byla bez mého vědomí předána soudnímu vykonavateli. Chtěla jsem se zeptat jestli jsem povina uhradit dluh i přesto, že jsem byla kontaktována pojišťovnou naposledy roku 2005. Vztahuje se na můj případ promlčecí lhůta a pokud ano, jak ji mohu uplatnit? Děkuji za odpověď. Eva

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda byl již vydán tzv. exekuční titul (např. platební rozkaz nebo rozsudek). Námitku promlčení jste mohla vznést pouze v tomto řízení. Ten Vám byl jistě doručen na Vaši adresu trvalého bydliště, kde jste povinna odebírat poštu. V tuto chvíli již není možné vznést námitku promlčení. Od právní moci exekučního titulu běží nová desetiletá promlčecí lhůta.
V tuto chvíli není rovněž zřejmé, zda již byla nařízena exekuce.
Postoupení pohledávky není nutné dlužníkovi sdělovat, ten je povinen se sám zajímat o to, kdy má platit. Až u vymáhání dluhu je nutné sdělit dlužníkovi, že pohledávka byla postoupena. Věřitel je oprávněn si naúčtovat právní zastoupení.
Rozhodně Vám doporučuji dluh ihned zaplatit, nebo se k němu přičtou ještě náklady exekuce, které činí minimálně 7.000,- Kč.
Poté můžete po bývalém zaměstnavateli dluh soudně vymáhat, neboť máte regresní nárok na jeho zaplacení.