Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Asi zhruba před 3 roky se můj syn (24 let) přihlásil k mým rodičům k trvalému pobytu a je tam stále přihlášený. Je studentem VŠ a domů jezdí tak 2x do měsíce ke mně - k matce. Moje matka již zemřela, otec je - v obecním bytě, řádně platí nájem i veškeré služby. Je to asi cca 10 měsíců, co vážně onemocněl můj bratr (nepracující alkoholik a dlužník). Otec si ho nastěhoval do bytu - bratr tam bydlí, není přihlášen, nepodílí se na společném placení domácnosti.

Mám mého syna nechat stále přihlášeného u mého otce, nebo raději, aby se z tohoto bytu odhlásil, respektive přihlásit ho zpět u mě doma. Může takový člověk, jako můj bratr nějak do budoucna ohrozit svými dluhy mého syna? Pokud by se s otcem něco vážného přihodilo, lze bratra vykázat okamžitě z bytu ven, v případě, že tam syn může dále bez problémů být přihlášen? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Jestliže Váš syn nemá v bytě Vašeho otce žádný majetek, pak nemůže být v případě vymáhání závazků Vašeho bratra nijak ohrožen.  To, že je přihlášen na stejné adrese, nic neznamená. Pokud k bytu požívá vlastnického práva otec, tak jen on může zasahovat v situacích proti Vašemu bratrovi. Pokud bratr nebude mít k bytu žádná práva, tak nehrozí to, že by byl byt např. byl byt exekučně zabaven. Jen podotýkám, že je třeba myslet na situaci, kdy otec zemře – tedy se z bratra stane dědic.