Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V 10/2004 mi byla provedena exekuce movitého majetku. Do dnešního dne mi nepřišlo žádné oznámení že byly zabavené věci vydražené nebo jak s nimi bylo naloženo. Již od roku 2002 mám exekuci na plat a pravidelně platím. Pouze v roce 2004 jsem byla necelý rok nezaměstnaná a nebyly mi prováděné splátky ze mzdy, proto asi i byla provedena exekuce movitého majetku. Několikrát jsem do kanceláře exekutora psala, volala, vždy mi slíbili, že požadovaný dokument o prodeji zabavených věcí pošlou.

Ale nikdy se tak nestalo. Je možné, že mi bude provedena další exekuce movitého majetku bez toho, abych dostala vyúčtování té předcházející, jak se mohu domoci toho, aby mi bylo vše vyúčtováno? Je možné, že ještě dražba nebyla provedena? Po 6-ti letech zabavené věci samozřejmě nemají asi už žádnou hodnotu. Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Občanský soudní řád neukládá exekutorovi povinnost vyrozumět povinného o  výsledku prodeje movitých věcí v dražbě.
Ve Vašem případě Vám tedy doporučuji znovu telefonovat příslušnému exekutorovi nebo ho navštívit osobně.