Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěla bych se zeptat, jak je to s notářsky ověřeným soupisem majetku. Prý může pomoci v případě návštěvy exekutora kvůli dluhu někoho jiného, kdo bydlí nebo má trvalé bydliště ve stejném bytě. Jak se takový soupis zařizuje, jak probíhá? Musí ho udělat notář v bytě nebo jen potvrdí předem připravený seznam věcí? Jsou k němu potřeba nějaké doklady o jednotlivých věcech? Může opravdu zabránit zabavení mých věcí v případě exekuce vydané na mého příbuzného? Děkuji, Hanka


ODPOVĚĎ:
Notářsky sepsaný soupis majetku lze doporučit, je vhodné k němu i přiložit čestná prohlášení osoby, která je vlastníkem věci, že se jedná o její věci a osoby, která vlastníkem není, že se o její věci nejedná.
Notář většinou nevyžaduje podklady osvědčující nabytí vlastnického práva, nicméně je třeba je mít k dispozici v případě, že bude probíhat exekuční řízení (budou podporovat notářský soupis), stejně tak notář nemusí požadovat fyzickou návštěvu v domácnosti, ale mohou mu postačit předložené doklady.
V tomto ohledu neexistují jednotné směrnice pro postup notáře a záleží na konkrétní dohodě mezi Vámi na notářem, který je do Vaší spádové oblasti přidělen.