Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Při soupisu věcí exekutorským vykonavatelem u mě v bytě, byla zapsaná i automatická pračka, kterou mi zapůjčil známý, který u mě bydlel asi půl roku. Našel si děvče a odstěhoval se a pračku mi tu zatím nechal. Majitel pračky zažádal o vyloučení movité věci z exekučního soupisu. Notářsky ověřenou žádost prý odeslal 11.4. Od exekučního vykonavatele zatím nedostal písemnou odpověď.

Na telefonický dotaz mu exekuční pracovník prý odpověděl, že žádost mu zamítli, protože dostatečně neprokázal, že je pračka jeho. Pokud prý nebude faktura na jméno kupujícího, nelze pračku vyškrtnout. On fakturu nemá, má klasický paragon z prodejny. Majitel pračky chce pračku zpět, nebo uhradit zůstatkovou částku. Pračku si chtěl dnes odvézt, zatím neodvezl.
Jde získat jinak vyškrtnutí pračky z exekučního soupisu movitých věcí? Jak dál postupovat při žádosti o vyškrtnutí (vyloučení) u exekučního soudu? U kterého soudu? Majitel pračky - Slaném (okr. Kladno), exekutor z Přerova, exekuci rozhodl soud v Chebu, kde mám stále trvalé bydliště. Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Odvezení pračky ať Váš známý neplánuje. S věcmi v exekučním soupisu je zakázaná dispozice kýmkoliv. Proti rozhodnutí oprávněného na vyškrtnutí věci ze soupisu se nelze nijak odvolávat, ale bude muset být podána vylučovací žaloba k exekučnímu soudu (tedy ve Vašem případě – Cheb). Předem ale bohužel musím s jistotou říci, že pouhým paragonem se vlastnictví nedá prokázat. A pokud před soudem ještě Vy sama budete tvrdit, že pračka je opravdu jeho, může Vaše svědectví být v případném sporu mezi známým a Vámi kvůli pračce, použito jako důkaz o jeho vlastnictví a nároku na náhradu škody.