Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem nemocný, přítelkyni jsem daroval byt, mám v něm věcné břemeno doživotního užívání. Jestliže by se přítelkyně zadlužila a byt jí byl exekučně zabaven, bylo by exekucí zrušeno i věcné břemeno? Milan


Věcné břemeno je věcné právo - z toho vyplývá, že souvisí s věcí, na kterou je vázáno a nezanikne-li dohodou nebo jiným ze zákonných důvodů (v nichž pochopitelně výkon rozhodnutí a exekuce nejsou) tak zanikne pouze pokud zanikne sama věc.
Takže odpověď je, že věcné břemeno exekučním zabavením nezaniká.
Dokonce musí být zohledněno při prodeji nemovitosti, jinak exekutor pochybil (pokud samozřejmě věcné břemeno existuje a nebylo zrušeno na základě dohody nebo neužívání či jiného zákonného důvodu).