Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Je možné podat návrh na zastavení exekuce proti určité osobě, a jak se to má správně formulovat. Moje přítelkyně se rozvedla a řešíme rozdělení společných dluhů nabytých v manželství, sepsali sice s bývalým manželem písemnou dohodu kdo  co zaplatí a poslala to exekutorům včetně rozvodového listu. Exekutor jí odepsal, ať podá návrh na zastavení exekuce vůči její osobě. Dá se přesná formulace najít někde na internetu? Děkuji, Zikmund


ODPOVĚĎ:
Návrh  na  zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy  se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce (důvody naleznete v § 268 zák. č. 99/1963 Sb, občanský soudní řád). Návrh na zastavení exekuce se podává u pověřeného exekutora.
Přesný formulář či vzor nenajdete. Návrh vypadá v podstatě stejně jako žaloba, akorát v hlavní části není důvod žaloby a co žalobce žádá, ale návrh na zastavení exekuce a uvedení konkrétních důvodů.
Je možné podat návrh na zastavení exekuce proti určité osobě, a jak se to má správně formulovat. Moje přítelkyně se rozvedla a řešíme rozdělení společných dluhů nabytých v manželství, sepsali sice s bývalým manželem písemnou dohodu kdo  co zaplatí a poslala to exekutorům včetně rozvodového listu. Exekutor jí odepsal, ať podá návrh na zastavení exekuce vůči její osobě. Dá se přesná formulace najít někde na internetu? Děkuji, Zikmund

ODPOVĚĎ:
Návrh  na  zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy  se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce (důvody naleznete v § 268 zák. č. 99/1963 Sb, občanský soudní řád). Návrh na zastavení exekuce se podává u pověřeného exekutora.
Přesný formulář nenajdete. Návrh vypadá v podstatě stejně jako žaloba, akorát v hlavní části není důvod žaloby a co žalobce žádá, ale návrh na zastavení exekuce a uvedení konkrétních důvodů.