Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám platební rozkaz z roku 1999 na částku 60.000,-Kč. Úrok z prodlení je 11,5% ročně. Do roku 2008 nebylo uhrazeno nic. Koncem roku 2008 byla nařízena exekuce na mou mzdu. Od ledna 2009 do července 2010 mi bylo srážkami ze mzdy (cca 3.600,-Kč/měs.) sraženo zhruba 70.000,- Kč.  Nyní jsem bez zaměstnání, tedy strhávat již není z čeho.

Předtím, než se obrátím na exekutora s návrhem splátkového kalendáře, bych ráda věděla, na co částka 70.000,- Kč, kterou mi strhli ze mzdy byla použita? Na úhradu samotné dlužné částky nebo na úhradu úroků z prodlení + nákladů exekuce? Zajímá mě, zda-li mi ještě nyní běží úroky, či nikoliv a také bych chtěla mít hrubou představu o tom, kolik ještě zbývá doplatit. Děkuji, Filoména

ODPOVĚĎ:
Nejdříve dochází k úhradě úroků, nákladů soudního řízení a exekutora a potom jistiny.  Úrok, který Vám za deset let neplacení navýšil pohledávku nejsem schopná spočítat, protože k tomu nemám příslušné údaje, ale je dost možné, že z jistiny je umořena v lepším případě velmi malá část, pravděpodobně, byly splaceny náklady soudního řízení a velká část úroků. Na přesné informace se musíte obrátit na exekutora, který podle přesných dat je schopen Vám informace poskytnout.