Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Moje matka je zadlužená v takové míře, že prakticky nemá šanci dluh splatit. Má exekuci a brzy budou další. Hrozí, že ji majitel bytu, ve kterém bydlí, z bytu vyhodí, jakmile zjistí, že je na ní uvalena exekuce. Matka se proto dohodla s mým otcem, se kterým se kdysi rozvedla, že bude bydlet u něj. Bojím se však toho, že jednoho dne zaklepe na dveře tátova domu exekutor a než se naděje zabaví tátův majetek.

Chtěl bych se proto zeptat, jak ochránit tátův majetek proti případnému vpádu exekutora tak, aby exekutor, který by v nemovitosti našel zadluženou matku, neměl možnost tátův majetek zabavit. Lze případně udělat soupis majetku v takové formě, aby bylo pro exekutora dostatečně průkazné, že majetek patří otci, a nikoliv matce, která je v nemovitosti pouze na návštěvě? nebo je lepší uzavřít nájemní smlouvu? Podotýkám že matka má trvalé bydliště na městském úřadě, v uvedené nemovitosti žádný majetek nevlastní, ale kdysi vlastnila. Vím, že otec může případně zabavený majetek nějak odporovat, ale to je složitý proces, spoustu dokazování apod. Děkuji, Robert


ODPOVĚĎ:
Pokud se matka bude dlouhodobě zdržovat v otcově bytě, je prakticky nemožné otcovo bydliště „ochránit“ před návštěvou exekutora. Jedinou možností je utajit matčino bydlení v otcově bytě. Pokud by se exekutor dozvěděl, kde matka bydlí (např. podle adresy pro doručování písemností), může to místo navštívit a pak by musel otec prokazovat, že veškeré zařízení, které v bytě je, je jeho vlastnictví (a to bývá problém, protože lidé si neuchovávají veškeré doklady od nábytku, spotřebičů apod.).