Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

S manželkou a synem jsme si na konci ledna 2011 pronajali byt 3+1 v Ostravě a nastěhovali se do něj. Jedná se o byt družstevní, jeho majitelka v něm předtím bydlela s přítelem. Oba 2 tam mají dosud uvedeno trvalé bydliště, nyní již nežijí ve společné domácnosti. Díky korespondenci, jež tam stále dochází onomu pánovi, jsme zjistili, že má nějaké dluhy, které nesplácí. Hrozí mu proto již soudní řízení.

Chtěl bych se zeptat, zda v případě nařízené exekuce může exekutor zabavit i náš vlastní majetek, který jsme si tam nastěhovali? A jak je možné se takovéto situaci v předstihu bránit (ne od všech cenných věcí, např. našich sbírek a mnohé elektroniky, máme kupní doklady). Můžeme třeba za přítomnosti majitelky bytu a notáře sepsat seznam našeho majetku? A měl by tento právní váhu? Děkuji, Oldřich

ODPOVĚĎ:
Je pochopitelné, že exekutor nejdříve bude konat v trvalém bydlišti dlužníka. Takže Vaše obavy jsou oprávněné.
Notářský zápis v tomto případě nemá právní hodnotu. Jediné čím se můžete bránit tak jsou doklady (paragony) od věcí, které máte v bytě, jejichž prostřednictví prokážete vlastnické právo.
Osobně bych doporučila změnit bydlení, tato situace je velmi nejistá a pro vás riziková.