Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaká centrální databáze exekucí?  Toto je informace z helpedsku Centralni evidence exekuci, od Mgr. Jana Šebka, člena představenstva: "Portál dražeb (www.portaldrazeb.cz) je součástí Centrální evidence exekucí a všichni soudní exekutoři mají ze zákona povinnost uveřejňovat zde všechny jimi pořádané dražby." Jak to tedy je? Děkuji, Mirek


ODPOVĚĎ:
Neexistuje zákonná povinnost  znějící např § 76, zákona č. 687/2345 Sb. „Uveřejnit informace o dražbě na portaludrazeb.cz“.  Exekutor má povinnost uvést informace vymezené exekutorským řádem. Exekutorská komora tyto informace od něj také obdrží a zveřejňuje je způsobem umožňující dálkový přístup – zřídila si k tomu portaldrazeb.cz a tudíž ho využívá. Je to povinnost plynoucí ze stavovských předpisů Exekutorské komory. Systém je zřízený pro větší transparentnost v provádění dražeb. Ale zákonem zřízená databáze to není (neexistuje zákon „o portálu dražeb“) – jak si zde můžete přečíst, portál je zřízený rozhodnutím prezidenta Exekutorské komory, k jehož vydání je oprávněn na základě pravomocí plynoucích mu ze zákona. Zveřejnění exekucí je v souladu s českým platným právem.