Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám problém s nezaplacenou pohledávkou za provedené práce. V roce 2008 jsem prováděl mytí výtahové šachty za částku 18000 Kč. Práce proběhly v pořádku a byla vystavena faktura. Od té doby se však marně snažím dostat peníze. Ve smlouvě mám vypsanou částku z prodlení 1% a to doslovně takto: "V případě, že objednatel odmítne bez zřejmých důvodů převzít řádně ukončené dílo (i jeho části) nebo zůstane v prodlení s placením ceny za dílo (nebo jeho části), bude mu účtována pokuta z prodlení ve výši 1 procenta z celkové ceny za dílo a to za každý den prodlení."

Celková částka byla tedy 18.000 Kč jenže dnes je to již 649 dní od předání faktury a nic není zaplaceno! Dohromady je tak na penále 116.820! Co mám dělat, abych své peníze dostal a s nimi alespoň 50% z penále které si svou laxností a neplacením provedených prací způsobila firma? Pokud bych podal žalobu, je šance vysoudit všechny peníze včetně penále? A v poslední řadě jak se taková žaloba podává? Děkuji, Bivoj

ODPOVĚĎ:
Jediným východiskem je soudní cesta, a to podání návrhu na vydání platebního rozkazu. A pokud ani soudní rozhodnutí nepřinutí dlužníka k úhradě, pak můžete vymoci svou pohledávku prostřednictvím návrhu na provedení exekuce.