Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám nařízenou exekuci pro cca 39 tis. korun. s tím, že tuto částku můžu splácet. Celkový dluh je ale 52 tis., protože rozdílná částka jsou předběžné náklady a odměna exekutorovi (4500+7500), což mi připadá hodně a je to vlastně čtvrtina z celkové částky. Na druhé straně mám obavu, že když bych se bránil, tak že mi neumožní možnost splácení formou splátkového kalendáře. Jedná se o dluh k všeobecné zdravotní pojišťovně - pojistné a penále. Vyčetl jsem, že promlčecí doba pro pojistné je pět let. Jak je to s penále, je možnost se vyhnout jejich placení? Děkuji. Roman


ODPOVĚĎ:
Je mi líto, penále se vyhnete jedině tak, že prokážete, že dluh, ze kterého bylo počítáno, neexistoval. Navíc při úhradě dlužných položek a penále, se nejprve počítá úhrada penále a potom až částky, ze které bylo počítáno. Takže pokud je to jen trochu možné doporučuji, v co nejkratší době dluh uhradit a závazku se tím pádem zbavit.