Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsme čtyřčlenná rodina v nájemním bytě, manželovi vznikly dluhy z podnikání, má exekuci na účtu a již dvakrát u nás proběhla exekuce movitých věcí. Chtěla chych se zeptat, zda je možné, aby exekutor uvalil exekuci na spořící účet našeho dítěte, kde jsem uvedená jako zákonný zástupce dítěte?

A ještě jeden dotaz: Je možné, aby manželovi zabavili vozidlo k podnikání napsané na IČO? Jeho předmět podnikání je "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování". Zatím auto nemá, ale má záměr si nějaké starší vozidlo zakoupit, jelikož jeho profese se bez auta vykonávat nedá (nutnost převážení materiálu a pracovního nářadí). Děkuji, Edita


ODPOVĚĎ:
Exekuce na spořící účet by uvalena být neměla a pokud se tak stane, tak podejte vylučovací žalobu, protože na exekuovanou věc jsou vázána práva 3. osob a když se nevede exekuční řízení proti vlastníkovi, tak nemůže být účet exekučně postižen (a to ani přes Vás jako zákonného zástupce).

Podle § 322, zák. č. 99/1963 Sb. Občanského soudního řádu jsou věci, které slouží k provozování podnikatelské činnosti z výkonu rozhodnutí vyloučeny (nejedná-li se o vymožení pohledávky na těchto věcech váznoucích), takže  automobil bude vyloučen z exekuce. A pokud by ho exekutor zabavil, je třeba do soupisu věcí exekučně zabavených poznamenat tuto skutečnost a následně podat na soud vylučovací žalobu.