Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Syn v roce 2004 při podnikání uzavřel smlouvu s pivovarem a na té je uvedeno trvalé bydliště na naší adrese (opravdu zde v té době bydlel).
V roce 2005 se odstěhoval a při výměně občanského průkazu uvedl již svůj trvalý pobyt na nové adrese. My jsme ho současně odhlásili z bytu na bytovém družstvu. Následně smlouvu s pivovarem nedodržel a byla na něj uvalena exekuce. Vzhledem k tomu, že pivovaru zřejmě neohlásil změnu trvalého bydliště, chodila korespondence na naši adresu a my jsme mu ji předávali. Může být případná exekuce provedena v našem bytě, přestože syn zde již 6 let nebydlí a nemá trvalé bydliště? Velice děkuji, Vendelín


ODPOVĚĎ:
Pokud Vás syn nechce dostat do problémů, tak by měl svého bývalého smluvního partnera vyrozumět o tom, že změnil trvalé bydliště.
Exekutor se k Vám může dostavit, ale vzhledem k tomu, že na adrese nenajde příslušnou osobu, tak nemůže v bytě nic zabavit. V ideálním případě by se hodilo, abyste na zvonku a schránce měli uvedena celá jména (pokud máte se synem shodné jméno, tak třeba i připojku „st.“). Bylo by dobré mít doma potvrzení z bytového družstva o tom, že byt syn neobývá, ale obývají ho jiné osoby (pokud máte se synem shodné jméno, tak je třeba, aby v identifikaci bylo uvedeno třeba i datum narození nebo rodné číslo).
Exekutor se může dostavit, ale fakticky zabavit nic nesmí, a kdyby se i přesto jal označovat věci je třeba hned do soupisu zabavených věcí uvést, že jsou to všechno Vaše věci a syn k nim nemá žádné právo.