Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám problém. Dlužil jsem 9000 Kč Vojenské pojištovně, půlku jsem zaplatil před dvěma roky. Dnes mi přišla exekuce, že dlužím 9000 Kč+12600 Kč penále a 10.000 Kč odměna exekutora. Tak jsem volal do pojištovny a ta mi potvrdila, že ta půlka je u nich na účtě a že nemám posílat celou částku ale o těch 4500 Kč, co jsem zaplatil méně. Tak jse ptám co penále? A proč byla dána exekuce na 9000 Kč když dlužím jen 4500 Kč? Děkuji, Tomáš


ODPOVĚĎ:
Nejspíše došlo k chybě, kdy si konkrétní osoba, která v pojišťovně vyřizuje tyto záležitosti nevšimla Vámi poslané zálohy. Penále je stanoveno pojišťovnou, ale pokud jste půlku zaplatil již dříve, předpokládám, že by se penále mělo také poměrně snížit, a tedy i z těchto částek vypočítávaná odměna exekutora. Písemně pojišťovnu vyzvěte, ať u exekutora uvede skutečnosti na pravou míru, a současně upozorněte samotného exekutora, že výše exekuce neodpovídá dlužné částce.