Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám dotaz - pronajímám byt a nájemník by rád v onom bytě měl trvalé bydliště. Jaká rizika povolení tohoto kroku přináší - pro mě? Spíše doporučujete zřídit nebo naopak nezřídit nájemníkovi trvalé bydliště? Díky za odpověď, Linda


ODPOVĚĎ:
Trvalé bydliště je evidenční údaj, neplynou z něj pro majitele žádné povinnosti ani práva. Nájemníkovi ulehčíte život, co se týče úřední korespondence. Pokud nájemníkovi umožníte nahlásit si trvalé bydliště ve Vašem bytě, bylo by dobré, abyste měla detailní soupis nábytku, který je v bytě Váš – tedy pokud nemáte k nájemní smlouvě připojený předávací protokol. Kdyby se nájemník zadlužil a dostal do problémů s exekucí, aby Váš majetek, který jste mu v bytě poskytla k užívání, byl ochráněn před exekučním zabavením.