Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Žila jsem s přítelem, který měl dluhy a měl u mě trvalé bydliště. To si zrušil a odstěhoval se. Je možné, aby v případě exekuce do bytu vstoupil exekutor? Božena


ODPOVĚĎ:

Ano, exekutor může vstoupit do jakéhokoli bytu, pokud má podezření, že se v bytě nacházejí věci povinného - tedy dlužníka.

Po vstupu do bytu provede exekutor soupis movitých věcí, které se v bytě nacházejí. Kterákoli věc, která bude zařazena do takového soupisu, může být později prodána na úhradu dluhu povinného.

Vy se můžete proti takovému postupu exekutora bránit pouze tím, že exekutorovi prokážete, že věc je vaše a nikoli povinného, např. daňovým dokladem. V případě, že exekutor na tuto vaši námitku nebude reagovat a věc přesto zařadí do soupisu, můžete se u soudu bránit žalobou o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí.