Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Před několika lety mi někdo ukradl občanský průkaz. Přestěhoval jsem se a teď po mně vymáhá exekutor částku za jízdy na černo člověka, který se prokázal právě mou ukradenou občankou. Ztrátu jsem nahlásil Policii ČR. Co mám dělat? Martin


ODPOVĚĎ:
Pokud k Vám přijde exekutor s pravomocným rozsudkem, který vám nebyl doručen, protože byl doručován na adresu, na které jste se v době rozhodnutí už nezdržoval, pak máte jedinou možnost, a to zpochybnit právní moc takového rozhodnutí.
To učiníte tak, že kontaktujete soud s tím, že soudu sdělíte, že na adrese, kam vám bylo doručováno, jste se nezdržoval.
Pokud soud vaši námitku uzná, rozhodnutí vám znovu doručí a v odvolání se můžete dožadovat toho, aby byla prokázána existence dluhu.
V případě, že chybnost soud neuzná, pak vám nezbývá nic jiného, než dluh zaplatit ve výši pravomocného rozsudku.