Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Můj přítel dostal exekuci na plat kvůli lísingu kterou teda neplatil tak dostal exekuci na plat kterou mu strhávají a od exekuce tvrdí že jim žádné peníze nechodí, ale na výplatní pásce má napsané, že mu to strhávají. A k tomu všemu od té samé exekutorské firmy mu chtějí přijít zabavit majetek, který je z větší části můj. A oni nám řekli že je to vůbec nezajímá. Já mám od svého majetku paragony a doklady. Je to soudní exekuce. Je možné kvůli jednomu dluhu uplatnit dvě různé exekuce? Veronika


ODPOVĚĎ:
Pokud jeden dluh nepokryje jedna forma exekuce, může exekutor přistoupit i k jiné formě exekuce – tedy ve Vašem případě zabavení majetku. Pokud se dostaví do Vašeho bytu, a Vy můžete doložit, že se jedná o Váš majetek, nemají právo věci zabavit. I kdyby tak protiprávně učinili, okamžitě podejte k soudu vylučovací žalobu – ta vyloučí věci z exekuce. Budou tedy označeny, ale nemůžou být prodány.
U exekuce, které jsou strhávány a nechodí na účet exekutora, je nutné zjistit, kde se stala chyba. Tedy v prvním případě zjistit situaci v bance, a poté ověřit, zda jste třeba vyplnili správně variabilní symbol apod. Je totiž možné, že platba na účet došla, ale nebyla spárovaná, a tudíž je stále považována za nezaplacenou. Tedy urgovat exekutora, zda v daném termínu již nedošly na jeho účet dané prostředky.