Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1. manžel má exekuce z podnikání, nyní mi zemřel můj otec, spadá nemovitost nabytá dědictvím do exekuce?
2. bydlíme u syna, které mu jsem prodali náš RD, abychom mohli vyplatit manželovy dluhy, bydliště máme oba na ohlašovně OÚ, ohrožujeme tím syna? Dalo by se to ošetřit nějak nájemní smlouvou, že nám pronajímá určitou místnou, aby on nemusel mít strach o svůj majetek?
3. může mi exekutor dát exekuční příkaz na mzdu, slyšela jsem názor, že na moji mzdu nemůže, když jsou dluhy z manželova podnikání?
Jsem v rozvodovém řízení.

Katka


ODPOVĚĎ:
1.    Nespadá, majetek nabytý dědictvím jedním z manželů není součástí jejich společného jmění manželů. Proti zahrnutí takových věcí do exekučního soupisu se úspěšně můžete bránit buď rovnou námitkou zaznamenanou do takového soupisu nebo vylučovací žalobou. Dědictví je tedy výlučně Vaším vlastnictvím.
2.    Syna neohrožujete. Nájemní smlouvu sepsat můžete, ale nedoporučila bych to. Jakmile budete mít někde nějakou adresu, může se exekutor na ní dostavit a domáhat se provedení exekuce na věcech, které budete v tom prostoru mít.
Mohlo by dojít ale k jiné situaci – pokud došlo k prodeji domu v posledních třech letech mohl by některý z věřitelů napadnout smlouvu, kterou jste prodali svému synovi dům, jako úkon, jehož účelem je obejít úhradu dluhů, a požadovat vyslovení její neúčinnosti. Ale neděste se, není to příliš využívaná možnost a pokud byl dům prodám na tržní cenu (a nikoliv cenu symbolickou) bez snahy obejít věřitele, nedojde k vyslovení neúčinnosti smlouvy.
3.    Rozvádíte-li se a dluhy (byť čistě z manželova podnikání) zatížily společné jmění manželů, může soud při vypořádání společného jmění manželů některé závazky ke splacení přisoudit Vám (nemohu s přesností říct, zda ano a kolik – nepíšete nic o předmanželské smlouvě nebo zúženém společném jmění manželů) a pak by mohlo dojít k nařízení exekuce na Vaši mzdu.