Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Exekuční úřad uvalil na můj majetek (stavební parcelu) exekuci, o které jsem nevěděl až do doby, kdy jsem realizoval její prodej. Exekuci jsem napadl odvoláním u příslušného soudu, kterým moje odvolání bylo spatřováno za oprávněné a vydal rozhodnutí ve kterém byla exekuce na pozemek spatřena jako za neoprávněnou a proto jí v plném rozsahu taky zastavil.

Jelikož mi z tohoto důvodu vznikla škoda velkého rozsahu, chci se zeptat, zda mohu na Exekutorský úřad podat žalobu (když ano tak jakou). Rovněž jsem připraven žádat po Exekutorském úřadu finanční satisfakci za újmu, kterou mi způsobil, ale nevím procentuální výši, tedy kolik procent z hodnoty pozemku mohu žádat. Posílal jsem písemnou výzvu úřadu, abych byl z jejich seznamu vyškrtnut. Mohu tuto výzvu pojmout za postačující a nebo se musím písemnou podobou vzdát práva na odvolání a podat to u příslušného soudu, který ve věci rozhodl anebo poslat na adresu Exekučního úřadu? Děkuji. Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Škodu, která vznikla výkonem exekuční činnosti, můžete uplatnit podle zákona č. 82/1998 Sb. V úvahu přichází náhrada škody za nesprávný úřední postup. Nárok musíte uplatnit u Ministerstva spravedlnosti, na jeho vyřízení bude mít ministerstvo 6 měsíců. Až pokud nebudete spokojen s jeho vyřízením, můžete podat žalobu a to opět na ministerstvo. Výši škody si musíte sám stanovit a odůvodnit, žádná tabulka nebo procentuální výše není určena.