Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem ručitel úvěru na nemovitost svého otce, on přestal splácet. Hrozí odstoupení od úvěrové smlouvy. Co to pro mně znamená, když jeho nemovitost je zastavena u banky, která mu poskytla úvěr na zmíněnou nemovitost? Co mi hrozí? Může banka dlužníkovi odebrat nemovitost nebo dále budou dluh vymáhat po mně? Martin


ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě si banka může vybrat, jestli prodá zastavenou nemovitost, nebo bude dluh vymáhat po Vás. Co udělá, bude záviset taky na prodejnosti zastavené nemovitosti a na Vaší solventnosti. Je jen na ní, který postup zvolí.
Rozhodne se podle toho, kde nejsnáze získá prostředky na pokrytí dluhu. Vy jako ručitel ručíte celým svým majetkem, takže i Vám hrozí exekuce.