Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Může si exekutor do nákladů na provedení exekuce započítat alikvotní část nájemného za užívání kanceláří, v nichž sídlí jeho exekutorský úřad, mzdy zaměstnanců, úhradu za elektřinu aj.?


ODPOVĚĎ:
Nikoli. Exekutor může vymáhat jen náhradu takových hotových výdajů, které vynaložil v souvislosti s konkrétní exekucí.

Nemůže požadovat úhradu takových výdajů, které by platil, i kdyby danou exekuční věcí nebyl pověřen (např. právě mzdy zaměstnanců exekutora).