Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Měla jsem exekuci v roce 2009 u T-mobile, která byla v roce 2010 usnesením Okresního soudu zastavena. 02/2013 mi byl doručen dopis, že T-mobile postoupil pohledávku společnosti KRUK INTERNATIONAL s. r. o. Tato společnost dala návrh na exekuci. Došlo k zablokování bankovního účtu exekutorem.

Je tento postup v pořádku, kdy už jednou byla tato pohledávka soudně zastavena? Děkují, Justýna

ODPOVĚĎ:
Zastavením exekuce z jiného důvodu, než plného uhrazení, nezaniká pohledávka. Exekuci lze nařídit do 10 let od právní moci exekučního titulu a to i opakovaně. Tento postup je proto v pořádku.