Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Půjčila jsem otci peníze na základě mnou vzatého úvěru a zástavy nemovitosti. Smlouvu o výpůjčce i splátkách máme právnicky sepsané. Otec dluh zatím splácí. Nyní si vzal u banky 2 půjčky, které z nedostatku financí občas nezaplatí. Mám strach, že banka bude splátky z těchto půjček vymáhat exekučně z platu, tím mu nezbydou peníze na splátku pro mě.

Prosím o radu, jak to zaopatřit, aby moje splátka byla uhrazena před ostatními splátkami (případnými exekucemi). Můžu i já dosáhnout toho, že bude moje splátka vymáhaná exekučně z platu i když zatím splácí? Musím to provést jen soudně a v tomto případě jak? Pokud ano, jak postupovat a kam se obrátit o pomoc. Děkuji. Jarmila

ODPOVĚĎ:
Pokud Váš otec dluh platí řádně a včas, nejsou dány podmínky pro exekuční řešení situace. Máte-li pocit, že je Vaše pohledávka ohrožena, zkuste ji zajistit. Ve Vašem případě bude patrně nejvýhodnější zřízení zástavního práva na věc (movitou nebo nemovitou), kterou otec vlastní. Pokud by otec neplnil své povinnosti řádně a včas, přejde vlastnictví této věci na Vás. Také lze, aby otec našel ručitele, opět, pokud by závazky neplnil, ručitel Vám dluh vyplatí. Pokud se otec dostane do finančních potíží, můžete na něj podat žalobu na zaplacení dlužné částky. Soud by v takovém případě mohl rozhodnout, že bude otec srážkami ze mzdy poměrně uspokojovat i Vaši pohledávku. Pozor dávejte v případě, že by otec byl v úpadku v rámci insolvenčního zákona. Za předpokladu, že se tak stane, máte jen omezenou dobu na to, abyste se se svým nárokem přihlásila do insolvenčního řízení, jinak Váš nárok propadá. Kontrolujte proto insolvenční rejstřík:
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do