Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Pronajímal jsem byt. U někdejšího nájemníka vznikl dluh na nájmu. Byla podána žaloba nebo návrh na vydání platebního rozkazu na soud. Bylo doručeno soudní usnesení o exekuci a toť vše. Tím to vlastně skončilo. Exekutor mne pak ještě vyzval o oznámení adresy dlužníka, což jsem učinil. To byl v podstatě poslední kontakt s exekutorem co v této věci byl.

Několikrát jsem se telefonicky informoval v jakém stadiu je celá věc u exekutora, ale poslední odpověď byla, že dlužník nikde nepracuje a nemá movitý a nemovitý majetek. Od té doby jsem se pokoušel telefonicky informovat o stavu exekuce, ale nedovolal jsem se exekutora. Je to věc, která je stará cca 2,5 roku. Rád bych se informoval, jak dál postupovat nebo co udělat, abych se mohl domoci svých práv a peněz. Jde o dluh 18.110 Kč. Zvažuji o pomoc požádat nějakou vymáhací agenturu, která se vymáháním dluhu zabývá. Děkuji. Tadeáš

ODPOVĚĎ:
Pakliže běží exekuční řízení, obraťte se písemně na exekutora s žádostí o sdělení stavu ve věci. Požádejte exekutora, aby provedl opakovaně tzv. žádosti o součinnost na příslušné orgány, to znamená, aby zjistil, zda povinný někde nepracuje, nemá majetek, bankovní účty atd.

Problematický aspekt exekucí spočívá v tom, že pokud exekutor nezjistí (bankovní účet, nemovitosti, zaměstnání apod.) není možné, aby dlužnou částku exekučním příkazem z majetku povinného srážel (protože žádný nenašel).

Agentury specializované na vymáhání dluhu bych spíše nedoporučovala, některé jejich postupy se pohybují na hranici, nadto i zde Vám mohou pravděpodobně vzniknout dodatečné náklady a to zejména, pokud je povinný nemajetný. Je také neustále myslet na fakt, že exekutor má větší možnosti kontroly majetku dlužníka, než-li jakákoliv vymáhací agentura.