Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěla bych se zeptat, jestli může exekutor vstoupit do bytu, ve kterém dříve bydlel dlužník, ale tento je již 2 měsíce odhlášen a nemá v tomto bytě žádné své osobní věci. Děkuji za odpověď, Mirka.


ODPOVĚĎ:
Exekutor může vstoupit do jakéhokoli bytu, pokud má podezření, že se v bytě nacházejí věci povinného, tzn. ano, do takového bytu exekutor vstoupit může. Po vstupu do bytu provede exekutor soupis movitých věcí, které se v bytě nacházejí. Kterákoli věc, která bude zařazena do takového soupisu, může být později prodána na úhradu dluhu povinného.

Vy se můžete proti takovému postupu exekutora bránit
pouze tím, že exekutorovi prokážete, že ta věc je vaše a nikoli povinného, např. daňovým dokladem. V případě, že exekutor na tuto vaši námitku nebude reagovat a věc přesto zařadí do soupisu, můžete se u soudu bránit žalobou o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí.