Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Pronajímám byt 3+1, mám s nájemníky řádně sepsanou nájemní smlouvu. Nájemníci však přišli s prosbou, zda bych jim mohla dovolit, aby si nahlásili v pronajatém bytě trvalé bydliště. Z důvodu získání příspěvku na bydlení od státu. Bude stačit, když do smlouvy napíšeme, že trvalé bydiště mají na uvedené adrese dočasně, na dobu jednoho roku?

Na co si dát ve smlouvě pozor, aby nedošlo k tomu, že bychom je nemohli případně z bytu po ukončení najemní smlouvy vystěhovat? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Svolení k přihlášení trvalého pobytu je dáváno vždy na dobu neurčitou, nelze jej časově omezovat, jelikož zákon s takovou variantou jednoduše nepočítá.
Po ukončení nájemní smlouvy pak lze trvalý pobyt zrušit z důvodu zániku vztahu přihlášeného k nemovitosti.
Trvalý pobyt je evidenční údaj související s určitým právním vztahem přihlášeného k nemovitosti, samo o sobě nezakládá právo přihlášeného na přístup do nemovitosti či setrvání v ní.

Problematickou záležitostí trvalého pobytu je exekuce na majetek povinného - nájemníka (zejména pokud byt pronajímáte zařízení); v takovém případě je třeba, abyste měli ke smlouvě připojený seznam vybavení, který nepatří nájemníkům (s fotodokumentací), nejlépe ve formě notářského zápisu.
Formu svolení k přihlášení trvalého pobytu lze zvolit např. dodatkem k nájemní smlouvě, přičemž svolení je jednostranný úkon vlastníka nemovitosti.