Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Náhodou jsem zjistil, že poskytovatel telefoních služeb má pod mým rodným číslem sepsanou smlouvu na poskytování služby s cizím člověkem. Občanský průkaz jsem neztratil, takže moje rodné číslo bylo náhodně zneužito zřejmě omylem. Několikrát jsem kontaktoval operátory s tím, aby zajistili opravu.

Byl jsem nucen na žádost operátora jet do kamenné prodejny s doklady totožnosti, aby si ověřili moji totožnost a rodné číslo. Několikrát jsem kontaktoval jednotlivé pracovníky a po téměř měsíci se nic nezměnilo. Dnes jsem psal stížnost poskytovateli služeb. Vím, že občan který má smlouvu pod mým rodným číslem neplní závazek a dluží jistou částku za služby. Mimo to má trvalý pobyt na Městském úřadě, tím bude těžko k zastižení. Prosím o odpověď - nemůže se stát, že by v případě vymahání dlužné částky mohl exekutor použít moje rodné číslo a požadovat úhradu dluhu na mně? Jak bych se mohl v tom případě bránit? Vím, že dotyčný má téměř shodné rodné číslo s mým, pouze uvedl jiný den narození, ostatní údaje souhlasí. Nejedná se o duplicitní rodné číslo, to mám ověřené. Nejsem už nejmladší (73 roků) a nerad bych se dostal zbytečně do problémů. Předem děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Nelze vyloučit, že by k takové situaci hypoteticky mohlo dojít, ovšem domnívám se, že pravděpodobnost je velmi nízká; postup exekutora pouze na základě "shodného" rodného čísla by byl neopodstatněný.
Každopádně exekutorovi by bylo nutné prokázat, že se jedná o administrativní chybu a Vy nejste povinný, což lze prostřednictvím prokázání totožnosti.