Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem jediným jednatelem společnosti s.r.o., donedávna jsem byl také jejím jediným společníkem. Před půl rokem byl na můj obchodní podíl společnosti uvalen exekuční příkaz. Před týdnem jsem se z výpisu z obchodního rejstříku dozvěděl, že můj obchodní podíl přešel na společnost (z důvodu vykonatelnosti exekučního příkazu zanikla dle § 148 odstavce 2 Obchodního zákoníku moje účast ve společnosti).

Nyní je tedy jediným společníkem společnosti sama společnost, já jsem jediným jednatelem. Jaký vliv má tato skutečnost právě na mou funkci jednatele, tedy zda mohu nadále působit jako jednatel této společnosti a dále zda můžu jako jednatel za společnost uzavírat smlouvy, zejména smlouvy o prodeji nemovitostí ve vlastnictví této obchodní společnosti. Děkuji, Bedřich

ODPOVĚĎ:
S obchodním podílem, který přešel na společnost, musí společnost naložit dle Obchodního zákoníku, jinak společnost může i bez návrhu soud zrušit. Vám jako jednateli náleží dle zákona obchodní vedení společnosti. Pokud je prodej nemovitostí ve vlastnictví společnosti v souladu se stanovami společnosti, společnost není předlužená a neodporuje to jiným právním předpisům, můžete zcizovat (převádět) nemovitosti ve vlastnictví společnosti.