Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Poživateli starobního důchodu pracujícímu na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) zaměstnavatel nemůže z výdělku na dohodu o pracovní činnosti nic srazit a nic tedy nesráží ve prospěch exekuce, neboť po odečtení nezabavitelných částek na osobu povinného a jeho manželku zůstane tak malá částka, ze které nelze nic exekuovat.

Je tento postup správný? Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Výše prováděných srážek ze mzdy (z odměny z dohody o pracovní činnosti) při nařízené exekuci závisí na celkovém dosahovaném příjmu povinného (např. dle hodinové sazby). Pokud je tento příjem opravdu tak malý, že nepřevyšuje základní nezabavitelnou částku dlužníka a manželky, v obecné rovině nelze nic strhávat. Je ovšem třeba míti na paměti, že příjmem, který je postižitelný exekucí, je i starobní důchod. Celkový příjem dlužníka, který výše zmíněnou základní částku převyšuje, jak tak v rámci exekuce možné postihnout.