Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Ráda bych se zeptala, jestli by v případě zkrachování firmy (s.r.o.), mohla exekuce odstavit, sebrat, soukromý byt na adrese, na které je nahlášeno sídlo firmy. Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Exekutor je oprávněn vstoupit do prostor, kde se lze oprávněně domnívat, že se nachází nějaký majetek dlužníka, tedy v tomto případě s.r.o. Sídlo firmy je pak prvním z míst, kde by pravděpodobně exekutor majetek dlužníka hledal. V případě návštěvy exekutora by pak bylo třeba prokázat vlastnictví bytu a jeho zařízení třetí osobou.
Je-li byt majetkem třetí osoby (tj. osoby jiné než dané s.r.o) a je-li toto prokázáno, zabaven být nemůže. V případě exekuce prodejem movitých věcí je ovšem prokazování vlastnictví třetích osob díky časté absenci účetních dokladů od vybavení bytu složitější.