Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Darovali jsme nemovitost, v tříleté lhůtě nám doporučili podat zpětvzetí podle § 360. Jenže než jsme to stačili vyřídit padla na nemovitost z jejich strany exekuce a obáváme se, co jsme zjistili, že ne poslední. Máme věcné břemeno. Je nějaká šance i přes exekuci bojovat soudně? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Vázne-li na nemovitosti věcné břemeno, případná změna majitele v souvislosti s výkonem exekuce zánik věcného břemena automaticky neznamená. Nechcete-li za existenci věcného břemene vyplatit náhradu, i nadále Vám zůstává. Zároveň možnost žádat vrácení daru je spojena se splněním velmi restriktivní podmínky hrubého porušení dobrých mravů obdarovaným vůči dárci či členům jeho rodiny. Samotná existence (byť i několika) exekučních řízení tuto podmínku nesplňuje. Naopak jsou-li tyto zákonné podmínky splněny, okolnost, že dárce vyzval obdarovaného k vrácení daru až po vydání exekučního příkazu postihujícího dar, sama o sobě nebrání tomu, aby se dárce domáhal vyloučení daru z exekuce prostřednictvím vylučovací žaloby.