Počet stránek ve webu: 38.009

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám dotaz: zemřel mi otec a po delší době bylo vydáno usnesení Okresního soudu, které říká že jsem zdědila podíl 1/4 z dědictví, což je ale jen pohledávka zůstavitele vůči pozůstalé manželce z titulu vypořádání SJM. Pozůstalá manželka mého otce dostala ten druhý podíl ve výši 3/4. Ostatní se zřekli dědictví, bylo předluženo. Usnesení dále říká, že jsem zodpovědná za 1/4 pohledávek přihlášených věřitelů a to do vše nabytého dědictví, tedy právě výše částky té pohledávky, kterou bych měla obdržet. Ráía bych tyto věřitele vyplatila, bohužel notář ani manželka otce se mnou nekomunikují, tak že nevím, kdo a kdy mi má můj podíl vyplatit. Zatím se na mě obracejí jen věřitelé. Manželka mého zemřelého otce prakticky disponuje vším movitým i nemovitým majetkem jak před otcovou smrtí. Na základě podnětu věřitelů byla nyní nařízena exekuce nemovitosti, která byla ve SJM a která bylo Okresním soudem přiřčena bývalé manželce mého otce. Nechápu, jak mohl Okresní soud takto rozhodnout. Musím vyplatit věřitele i když vlastně z dědictví nic nedostanu? Patricie


ODOPOVĚĎ:
Zdědila jste pohledávku, tedy manželka Vašeho otce Vám dluží finanční prostředky. Současně ale jste přesně ve výši této pohledávky zdědila i dluhy. To znamená, že máte právo na zaplacení dluhu manželkou otce, ale zároveň povinnost v té samé výši i uhradit zůstavitelovy dluhy. Musím Vás však upozornit, že v okamžiku smrti zůstavitele se spojil majetek Váš a majetek zůstavitele, což znamená, že věřitelé mohou požadovat uhrazení dluhu i z majetku, který náleží Vám a náležel Vám i před smrtí zůstavitele.

Rozhodnutí soudu je zcela podle zákona a budete muset zaplatit věřitelům, ale jen do výše Vašeho podílu na dědictví. Současně doporučuji okamžitě začít vymáhat dluh po manželce Vašeho otce. Pokud to nepůjde dobrovolně, tak i soudně.