Počet stránek ve webu: 36.866

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manžel platí již přes 10 let exekuci, platí promlčecí doba po 10 letech? Pokud ano, tak jaký je další postup? Děkuji, Dagmara


ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že manžel splácí splátkový kalendář. Splátky ve splátkovém kalendáři se promlčují jednotlivě - tzn. že dnes (24.10.2012) by se promlčovala splátka splatná k 23. 10. 2002, obávám se, že se o tento případ nejedná. Pokud ano, lépe (detailněji) popište Váš případ.