Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Při finálním vyplacení exekuce jsem zjistila, že mi byly zastaveny úroky při předešlém částečném plnění. Z usnesení o nařízení exekuce vyplývá, že úroky se počítají do zaplacení jistiny. Vymožené plnění z r. 2002 se dle exekutora použilo přednostně na jistinu, i když si o to povinný NEzažádal.

Jak je to možné bez mého souhlasu a informování? U mě tento rozdíl dělá 15% p.a. ze zbývající částky od r. 2002, což není zanedbatelná cifra. Povinný mě informoval, ze použil nějakou kličku, aby za posledních 10 let nemusel zalatit úroky. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
V občanskoprávní úpravě bohužel výslovná úprava postupu při splácení dluhu a jeho příslušenství neexistuje. Obecně by ale mělo být rozhodujícím kritériem, zda o započtení plnění na jistinu dlužník žádal, resp. zda vyjádřil vůli zaplatit nejdřívě jistinu, což zastává i judikatura Nejvyššího soudu. Pokud se tak nestalo, mělo by být dle obecných principů i judikatury plnění započteno přednostně na příslušenství dluhu. Pokud ale dlužník exekutora informoval o svém přání platit nejdříve jistinu, Váš souhlas pro takovýto postup není potřeba.