Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chci koupit nemovitost přes realitní kancelář. Na katastru nemovitostí jsem zjistila, že je na nemovitost uvalena exekuce. Realitní kancelář přislíbila, že se o vše postará, prý mají nějakou firmu, která dluh zaplatí a po prodeji nemovitosti se s původním majitelem vyrovná. Mám vážné obavy, že může exekucí hrozit více.

Mezi vyhlášením exekuce a jejím zápisem na katastr může být nějaká časová prodleva. Můžu o nemovitost přijít i potom, co budu zapsána jako nový majitel? Lze ověřit, zda nemovitostí majitel někde ručí? Musí to být uvedeno v katastru? Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Po zapsání vlastnictví jste vlastníkem nemovitosti Vy, a Vaše vlastnické právo již být exekucí postiženo být nemůže. Jak ovšem správně uvádíte, zápis exekuce do katastru není proveden ze dne na den, stejně tak jako zápis vlastnického práva.
Pro Vaši ochranu doporučuji sjednat s ověřenou a seriózní realitní kanceláří smlouvu, ve které se realitní kancelář zaváže, že na zprostředkované nemovitosti neváznou žádné exekuce ani jiná omezení vlastnického práva. Stejně tak je vhodné sjednat, že část kupní ceny bude vyplacena až po účinnosti vkladu Vašeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. Co se týče zástavního práva, to je stejně jako nařízené exekuce evidováno v katastru nemovitostí. I zde však platí, že účinnost vkladu se váže ke dni podání návrhu na zápis tohoto práva.