Počet stránek ve webu: 38.014

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Od exekutorského úřadu mi přišla „Výzva ke splnění vymáhané povinnosti“. Na výzvě bylo jasně psané, že pokud uhradím „výzvu“ do 15-ti dnů, bude mi snížena odměna exekutora a náhrada hotových výdajů. Budu tedy platit 9.056 Kč z původních 13.256 Kč. Částku jsem zaplatila ihned v den, kdy mi byla výzva doručena, tedy 28.5.

2.7. jsem si volala na exekutorský úřad a ptala se, kdy mi pošlou papíry o ukončení exekučního řízení. Asistentka mi řekla, že v systému ještě není zapsáno, že jsem to uhradila do 15-ti dnů, tudíž ještě tu „odpuštěnou částku – 4.200,- “ dlužím. 31.7. jsem však volala opět a dozvěděla se od právního asistenta, že systém špatně vygeneroval částku, s nepochopením pro mě i „větu o odpuštění náhrady“ – ale s vysvětlením, že se to stává a že ještě dlužím 2.100,-, že se měla pouze snížit náhrada exekutora. Je vůbec možné, že pošlou povinnému výzvu k zaplacení, po 2 měsících zjistí, že se jim něco špatně vytisklo z počítače a tak posílají novou výzvu a chtějí další peníze? Mohu se proti tomu nějak bránit? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Bohužel chybám lidského faktoru, případně technických zařízení se nevyhne ani kancelář exekutora. Rozhodné je znění zákona a souvisejících právních předpisů, dle kterých se při zaplacení do 15 dnů opravdu snižuje pouze odměna exekutora.