Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Již je to dva a půl roku, co jsem dostala pokutu v MHD a stále jsem ji neuhradila. Jelikož jsem studentka a nemám trvalý měsíční příjem, bojím se, aby se případná exekuce nepřenesla na mé rodiče, kterým nechci o situaci říkat. Chci se zeptat, kolik může nyní činit dlužná částka a bude-li možné se domluvit na splácení nějakých menších částek (např.700 Kč) měsíčně?

Mám-li na to právo, či musím počítat se zabavením majetku? Jak bych nyní měla postupovat? Bylo mi 17 let, když k incidentu došlo, nyní je mi 19 let. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Níže uvádím variantní řešení, jak v této věci postupovat:
1) Ve Vašem případě, můžete kontaktovat dopravní podnik a dlužnou částku uhradit, jistě by bylo možné dohodnout se i na splátkovém kalendáři. Musíte počítat, že vedle pokuty, budete platit úroky z prodlení, které činí cca 7,75% ročně z dlužné částky.
2) Jiným řešením by bylo v současné době ve Vaší věci nic nepodnikat, neboť uplynutím 3 let od uložení pokuty dojde k promlčení (za předpokladu, že jste si jistá s datem splatnosti pokuty). V takovém případě již nebudete povinna platit zmiňovanou pokutu, a to i v případě, že by byla po této lhůtě podána žaloba o zaplacení dlužné částky, máte právo vznést námitku promlčení.
Jako příklad uvádím způsob výpočtu promlčení: např. pokuta byla uložena 4.9.2009, 3-letá promlčecí doba uplyne 4.9. 2012. To znamená, že 5.9. 2012 byste byla oprávněna vznést u soudu (písemně) námitku promlčení.
Předpokladem pro exekuci je předchozí soudní rozhodnutí, v němž bude stanovena povinnost zaplatit dlužnou částku (z Vašeho dopisu nevyplývá, že by bylo vydáno takové soudní rozhodnutí (případně platební rozkaz), proto se mi otázka exekuce nezdá jako aktuální.
Mohlo by se stát, že by Vás dopravní podnik, případně jeho právní zástupce nejprve vyzval k zaplacení dlužné částky – v takovém případě, můžete protistraně navrhnout splátkový kalendář a podobně.
Musím Vás však upozornit na skutečnost, že pokud by došlo k soudnímu řízení, navýší se Vaše dlužná částka vedle úroků o náklady řízení, případně náklady právního zastoupení protistrany (dopravního podniku).
K Vašim otázkám týkající se výše dlužné částky, a k provádění exekuce uvádím následující:
Z Vašeho dotazu není zřejmé, jak vysoká pokuta Vám byla uložena. V tuto chvíli činí Váš dluh: jistinu (Vám uložená pokuta) a úroky z prodlení, které činní ročně cca 7,75%. Pokud by došlo k soudnímu řízení byla by dlužná částka zvýšena o náklady soudního řízení a případně náklady na právní zastoupení jak bylo uvedeno výše.
Exekuce jako taková nenastává ihned (předsoudní výzva na zaplacení, soudní řízení jak bylo uvedeno výše), kdykoliv v průběhu této doby je možné dlužnou částku uhradit.
Předpokládám, že pokuta dopravního podniku, nebude příliš vysoká - proto nepředpokládám, že by došlo k zabavení majetku Vašich rodičů, v takovém případě by byla exekuce spíše hrazena peněžitými prostředky Vašich rodičů.