Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Před téměř půl rokem jsem půjčila známému peníze oproti zástavě auta. Smlouva zněla, že do konce ledna 2012 peníze vrátí, jinak přistaví auto. Nestalo se ani jedno, ani druhé. Podle prověření se zdá, že slibované auto již není v ČR. Je možné na tohoto člověka podat trestní oznámení z podvodu? Nebo je možnost na něj podat návrh na exekuci? Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Ve Vaše případě bych doporučovala věc řešit nejprve občanskoprávní cestou. Pokud máte o půjčce doklad, nejlépe písemnou smlouvu o půjčce, můžete podat žalobu na zaplacení dlužné částky. Žaloba se podává na soud v místě bydliště dlužníka. Vyčíslete nejen samotnou částku, ale i případné náklady, které Vám vznikly s tím, že Vám dluh nebyl řádně a včas vrácen. Můžete si také naúčtovat zákonný úrok z prodlení.
Pokud doklad o půjčce nemáte i tak dlužníka můžete žalovat, jen se připravte na to, že pro Vás bude obtížnější prokázat, že jste peníze a v jaké výši půjčila. Můžete také, v případě, že je s dlužníkem možná dohoda, sepsat tzv. notářský nebo exekutorský zápis. Jak již název vypovídá činí se tak před notářem a nebo exekutorem. Výhodou je to, že takový zápis je už samotným exekučním titulem, což znamená, že částku pak můžete přímo vymáhat nejčastěji prostřednictvím exekutora. Náklady exekuce pak samozřejmě hradí dlužník.
Účelem trestního řízení stále není odškodnit poškozeného, kterým byste v případě zahájení trestního řízení byla. Je to sice možnost, jak situaci řešit, ale je více komplikovanější.
Pokud Váš dlužník prostředky na uhrazení dluhu nemá, přesto učiňte nějaké kroky ve věci, neboť dluh má 3 letou promlčecí lhůtu a po jejím marném uplynutí již nebudete moci Vaše právo vymáhat.