Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mamka zastavila pole jako jistinu, když si bral bratr půjčku. Než se vše vyřídilo, bratr zemřel a banka šla do likvidace. Úvěr si bral v roce 1998, zemřel 2001. Chceme zástavu zrušit, ale nevíme na koho se obrátit. Nemáme žádné listiny. Likvidátor s námi kominukuje pouze přes email a to velmi stroze.

Poradíte nám prosím jak postupovat? Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě bude nutné spojit se s likvidátorem, případně si s ním sjednat schůzku, vysvětlit mu Vaši situaci, případně doložit kopií úmrtního listu den úmrtí Vašeho bratra a dále zdůraznit skutečnost, že půjčka nebyla nikdy poskytnuta, neboť banka šla do likvidace. Pokud likvidátor Váš případ dohledá a zjistí, že půjčka nebyla nikdy poskytnuta, požádejte ho o vydání potvrzení této skutečnosti.
Následným krokem je podání návrhu na zrušení zástavního práva v katastru nemovitostí ze strany Vaší matky, jako vlastníka nemovitosti (pozemku), kdy jako rozhodné skutečnosti doložíte ono potvrzení o tom, že nebyla půjčka bratru nikdy poskytnuta, případně informaci že je banka v likvidaci například výpisem z obchodního rejstříku a dále, že Váš bratr zemřel (úmrtní list-kopie). Zrušení zástavního práva v katastru nemovitostí provede katastr záznamem.