Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Výsledkem poněkud bizarního jednání nejmenované pojišťovny jsem obdržela oznámení o exekuci s celkovou výší požadované částky (včetně nákladů) cca 8000,- Kč. Částku jsem uhradila, což mi bylo opakovaně telefonicky a nakonec i písemně potvrzeno.

Přesto mi kancelář exekutora nejen zablokovala částku na osobním účtu (stávající zůstatek několikrát převyšoval požadovaný obnos), ale příkaz k exekuci na plat obdrželi rovněž všichni moji zaměstnavatelé. Dozvěděla jsem se, že byla uvalena exekuce též na nemovitost, kterou mám v osobním vlastnictví. Po více než měsíci od uhrazení částky stále marně čekám na stažení exekučního příkazu. Exekuční kancelář mi není schopna sdělit předpokládanou dobu trvání. Je běžnou praxí uvalení exekučního příkazu na více "složek" majetku i přes to, že by jeden zdroj zcela bez problémů pokryl požadovanou částku? Existuje nějaká zákonná lhůta, ve které je povinna exekutorská kancelář, event. dále soud, zrušit exekuční příkaz? Děkuji, Cecílie

ODPOVĚĎ:
Je bohužel zavedenou nevhodnou praxí exekutorů obstavit majetek více způsoby než je pro vymožení pohledávky nezbytně nutné. Pokud Vám byl obstaven účet, na němž v okamžiku obstavení částka k vymožení již byla, doporučuji podat stížnost na exekutorskou komoru na postup exekutora.
Pokud jste exekutorovi prokázala zaplacení vymáhané částky a podala návrh na zastavení exekuce a zároveň návrh na odložení exekuce, do doby rozhodnutí o zastavení (nebo mu to prokázal věřitel a podal tyto návrhy) měl exekutor zastavit exekuci do výše vymáhané částky, která byla zaplacena, a to poté, co:
1) vyzval všechny účastníky k vyjádření souhlasu se zastavením řízení (tak učiní do 15 dnů od podání návrhu)
2) účastníci pak buď projeví souhlas v exekutorem dané lhůtě nebo se ve lhůtě neprojeví a následně plyne lhůta 30 dnů (a to od souhlasu nebo od marného uplynutí lhůty k projevení souhlasu), v níž exekutor exekuci buď zastaví nebo spis postoupí exekučnímu soudu (pokud ostatní účastníci nesouhlasí).
Od doručení návrhu na zastavení exekuce exekutorovi může k faktickému zastavení dojít např. až za 2 měsíce. Můžete si vyžádat nahlédnutí do exekučního spisu - zjistíte, kdy byl doručen Váš návrh, jaká lhůta je dána ostatním účastníkům k vyjádření a jaká je tedy předpokládaná doba dalšího trvání exekuce. Pokud exekuční spis nebude v pořádku (např. exekutor nevyzve ve lhůtě 15 dnů k vyjádření ostatní účastníky) je to další důvod na podání podnětu k zahájení kárného řízení na exekutorskou komoru.