Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám ve svém bytě nájemníka, na kterého přišla exekuce. Doložila jsem exekutorům smlouvu o nájmu včetně mého bytového zařízení a paragonů a nyní mě žádají o poskytnutí součinnosti. Jsem povinná na tuto výzvu reagovat, když neznám soukromí nájemníka a mě nájemné platí? Děkuji, Jarka

ODPOVĚĎ:
Podle § 33 exekutorského řádu se povinnost součinnosti v rozsahu sdělení údajů o majetku povinného, které jsou známy, na Vás nevztahuje výslovně (jako pronajímatelka nejste fyzickou osobou, rozhodující o právech a povinnostech v plném slova smyslu, ale ani nejste z této kategorie zcela vyňata), nicméně doporučuji exekutorovi tuto součinnost poskytnout, protože při jejím nesplnění se vystavujete riziku odpovědnosti za škodu oprávněného (či exekutora).
Součinnost je třeba poskytnout bezplatně a je-li to možné, tak v elektronické podobě (§ 34 exekutorského řádu).