Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Vlastním bytovou jednotku, měl jsem nájemkyni, která přestala platit nájem a služby, pak se vystěhovala a zbyl po ní dluh 50.000 Kč. Podepsala mi prohlášení, že dluží a že bude splácet dle splátkového kalendáře, který ovšem neplní. Zaplatí sem tam nějakou tu korunu.

Bývalá nájemkyně je na sociálních dávkách, nemá majetek (snad jen televizi) a bydlí nyní v ubytovně s dítětem, kde dostává doplatek od státu za nájem (několik tisíc). Jak jsem se doslechl, měli by jí přiznat invalidní důchod (4-6 tis. Kč). Na internetu se tvrdí, že nemá cenu podávat žalubu, když dlužník nic nemá, exekuce je prý taky zbytečná a tak se ptám co dělat? Přece není možné, aby jakýkoliv občan neplatil dluhy, vytvářel nové a nic se mu nestane a tak to běží stále dál a dál, berou dávky a stěhují se do nájemních bytů a neplatí. Prosím o radu. Děkuji, Daniel

ODPOVĚĎ:
V případě nesolventnosti dlužníka je opravdu složité získat jakékoli peníze zpět. Není-li žádný postižitelný příjem ani majetek, není z čeho pohledávky uspokojit. V případě přiznání invalidního důchodu by ovšem takovýto příjem existoval; z něj by bylo možné nařídit srážky. Dlužníku musí ale i po srážkách zůstat nezabavitelné minimum zvýšené s ohledem na vyživované osoby. Pro alespoň minimální ochranu pronajímatele je vhodné sjednat v nájemní smlouvě kauci, kterou je možno použít právě pro krytí neplaceného nájemného.