Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V tomto dotazu zastupuji naše společenství vlastníků bytových jednotek SVJ. Před dvěma lety zemřel jeden z vlastníků bytové jednotky. Od té doby byt nikdo neužívá a stále narůstá dluh na platbách do fondu oprav. V současné době je dluh téměř 80.000 Kč. Dědicové nejsou nesporní a řízení stále pokračuje bez jasného výsledku.

Společenství se obává, aby o finance nepřišlo. Notářka je o narůstajícím dluhu informována. Nicméně rádi bychom své pohledávky jistým způsobem zajistili. Zřejmě zástavou majetku - bytu. Je možné podat "Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva" proti danému zesnulému příp. rozšířit na "případné dědice"? Byt je v katastru nemovitostí stále veden na zesnulého. Případně jaký postup byste doporučovali? Děkuji, Vojta

ODPOVĚĎ:
Za současného stavu, kdy dědické řízení není stále skončeno, doporučuji vyčkat. Kdybyste totiž u soudu navrhli zřízení soudcovského zástavního práva, nejste schopni označit povinnou stranu, protože z dědictví ještě nikdo nic nenabyl (nabyvatel není znám). A navržení vůči zemřelému by bylo neodstranitelnou překážkou řízení odůvodňující zastavení.