Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V květnu 2011 jsme si s přítelkyní koupili práva k družstevnímu bytu. Ještě zbývala doplatit anuita. Dále jsme při převodu práv byli informováni předsedou družstva a převodcem, že je družstvo zadlužené. Předchozí vedení družstva peníze zpronevěřilo, ale policií nebylo nic zjištěno.

Jakou částkou jsme se dozvěděli až později (cca 5.000.000 Kč). Když jsme ale žádali o hypotéku, zjistili jsme, že je družstvo v exekuci již od 25.1.2011. Toto jsme opravdu nevěděli. Možnost vykoupit tedy nelze využít a hrozí, že přijdeme o všechny peníze. Do smlouvy o převodu práv jsme si dali podmínku, že byt bude možné převést do OV do března 2012. Dosud toto umožněno tedy nebylo. Převodce ale do smlouvy doplnil odstavec: „Nabyvatel prohlašuje, že byl převodcem informován o aktuální výši dluhu předmětného bytového družstva vůči společnosti MORAVOSTAV a s tímto dluhem souvisejícími omezeními. S tímto dluhem souhlasí, což stvrzuje níže svým podpisem“. O dluhu jsme věděli, o exekuci nikoliv. Mě nyní zajímá, jestli se mohu nějakým způsobem bránit, například obvinit převodce, že nás neinformoval o exekuci. Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Je otázkou, čeho chcete dosáhnout. Pokud byste chtěli odstoupit od smlouvy, bude třeba se řídit smlouvou, kterou jste uzavřeli a podmínkami, které jsou v ní stanoveny pro odstoupení. Vzhledem k odstavci, který je ve smlouvě doplněn pro Vás ale bude těžké prokázat, že jste o exekuci nevěděli. Zvláště pak, pokud jste takové tvrzení podepsali. Je zde ještě možnost podat trestní oznámení na předsedu družstva. Mohlo by se jednat o trestný čin podvodu. Nicméně i zde platí, že to policie musí prokázat.