Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Je možné žádat po exekuční kanceláři zpět již mnou zaplacené náklady na exekuce (v roce 2011) za jízdu v pražské MHD na černo, pokud byla tato výše vymáhané částky nedávno v médiích shledána jako neúměrně vysoká? Jde mi o to, že jsem pohledávku sice řádně v roce 2011 zaplatil, chtěl bych nyní část těchto peněz vzhledem k novým skutečnostem a situaci v ČR vymáhat zpět.

Mám nějakou šanci na úspěch? Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Žádná zpráva z médií ani politická či hospodářská situace státu nezakládá nárok na vrácení po právu placené částky. Vrácení části nákladů již uzavřeného řízení by Vám nepříslušelo, ani kdyby se jednalo o rozhodnutí soudu.