Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Může exekutor zablokovat podnikatelský účet? Dluh nevznikl z podnikání. Děkuji. Gábina

ODPOVĚĎ:
Pokud je to podnikatelský účet fyzické osoby, která ručí celým svým majetkem (což je každá fyzická osoba podnikatel), pak účet zablokovat lze.
Pokud se jedná o podnikatelský účet právnické osoby, která ručí pouze majetkem společnosti, pak účet zablokovat nelze.